• "Enter your caption here"
 • "Enter your caption here"

Merhaba Web sitemize Hoşgeldiniz

 • Şirket Politikalarımız ,
 • Üretim ve satın alma faaliyetlerimizi insan ve çevreye zarar vermeden yürütmek, doğal kaynak kullanımını minimize etmek,
 • Objektif bilgi ve karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği ortamı içinde çağdaş, hızlı ve etkin hizmetler sunmak.
 • Çalışanlara sürekli kişisel gelişim ve teknik eğitimler vererek gelişimlerini sağlamak,
 • İnsan kaynakları yönetim süreçlerinde personel yaş, yasal hak, sosyal olanak ve ücretlendirmede çalışan motivasyonunu sağlayacak politikalar geliştirmek,
 • Kaliteli üretim ve müşteri memnuniyetini arttırmak, tüm süreçlere müşteri odaklı yaşlaşmak,  
 • Çalışanlarımıza saygın ve onurlarını koruyacak biçimde davranıp, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayarak gelecek güvencelerini sağlamak,
  •  Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin  analiz edilerek     minimize etmek, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizi arttırmak
  •     Çalışan şikayet ve önerilerine önem vermek,

  •      Kalitenin ulaşılması gereken bir hedeften ziyade ,devamlı gelişme ve süreklilik     göstermesi     gereken bir süreç olduğu inancını tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar   uzanan herkesin benimsemesini sağlamak, toplam kalite bilincini yerleştirmek,

  •     İş ortaklarımız ile uyumlu ve şeffaf bir şekilde çalışmak, birlikte kalıcı çözümler üretmek ve mevcut kalitenin ileriye taşınması sağlanmak,

  • Planlı ve sistematik faaliyetlerle hataları en aza indirerek, yüksek randıman minimum maliyet ile maksimum kaliteye tek seferde ulaşmak,

  •  Üretim faaliyetleri sırasında süregelen bilgi akışının sağlıklı olarak yürütülmesi, verilerin korunması ve üçüncü taraflara karşı güvenliğini sağlamaktır. 

   

   

  Yönetim Kurulu Başkanı

  ı